PIC/S PIC/S GUIDANCE ON CLASSIFICATION OF GMP DEFICIENCIES (PI 040-1)

Titel:
PIC/S PIC/S GUIDANCE ON CLASSIFICATION OF GMP DEFICIENCIES (PI 040-1)
Kurztitel:
PI 040-1
Herkunft/Verlag:

Secretariat of the Pharmaceutical Inspection Convention c/o EFTA Secretariat 9-11, rue de Varembé, CH - 1211 Geneva 20, http://www.picscheme.org

Dokumentenart:
Guidance
Inhalt:
Anleitung für Inspektoren, wie GMP Abweichungen zu bewerten sind

Zurück

GMP Seminare nach Thema